I Niedziela Wielkiego Postu – 01.03.2020

I Niedziela Wielkiego Postu – 01.03.2020

1.Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i złożoną ofiarę. W tygodniu proszę z Januszkowic nr 89, 90, 91, 121a, 121. Bóg zapłać za ofiary na ogrzewanie a P. Wandzie Jamróz za dekorację Wielkopostną. Bóg zapłać Rodzicom młodzieży, która ma przyjąć Sakrament Bierzmowania z ofiarowanie nowej kadzielnicy. Bóg zapłać za pracę przy drzewie P. Stanisławowi Jamróz i P. Mieczysławowi Gajewskiemu.

2.Dzisiaj o g. 15.00 Gorzkie Żale i Msza św. W przyszłą niedzielę w modlitwach uczestniczy róża P. Romana Samborskiego.

3.W środę o g. 17.00 Droga Krzyżowa dla uczniów Szkoły Podstawowej i Msza Św. a także pamiętajmy o modlitwie w intencji Ks. Bpa Kazimierza Górnego z racji jego Imienin. W piątek o g. 17.00 Droga Krzyżowa dla wszystkich i Msza Św. Pierwszy piątek miesiąca w Wielkim Poście jest dniem modlitwy i pokuty za grzech wykorzystania seksualnego osób małoletnich we wspólnocie Kościoła. Droga Krzyżowa w piątek będzie w tej intencji i dlatego przyjdźmy licznie, aby modlitwą pochylić się nad osobami wykorzystanymi. W sobotę wynagradzamy Niepokalanemu Sercu Maryi za zniewagi nasze i całego świata.

4.Spowiedź św. z racji pierwszego piątku: w środę, czwartek i piątek od g. 16.15.

5.Posługa Sakramentalna wśród chorych w piątek po Mszy św. o g. 6.30.

6.Przyszła niedziela jest Dniem Modlitw za Kościół Misyjny (Ad Gentes). Jak co roku będzie zbiórka dobrowolnych datków do puszek na cele Misyjne, którą przeprowadzi Szkolne Koło Caritas.

7.Pod chórem znajduje się księga trzeźwościowa. Ci, którzy podjęli abstynencję na Wielki Post, i ci, którzy nie używają napojów alkoholowych niech się wpiszą na świadectwo dla innych.

8.W sklepie w Opacionce został wystawiony kosz, do którego przy okazji zakupów można dodatkowo zakupić produkt spożywczy dla potrzebujących z naszej parafii. Bóg zapłać właścicielowi sklepu za wyrażenie zgody na tę formę jałmużny. Dzieci otrzymały skarbonki rodzinne, do których rodzina odkłada pieniążki z przeznaczeniem na pomoc osobom starszym.

9.Chętni na dowóz z Opacionki do Szkoły od nowego roku szkolnego niech się zgłoszą do Sekretariatu Szkoły celem wypełnienia deklaracji. Koszt dowozu 100 zł. miesięcznie.

10.W przyszłą niedzielę każda rodzina składa ofiarę po 20 zł. na potrzeby parafii.

11.W sobotę Msze Św. św. o g. 7.30 i 17.00 a w pozostałe dni tygodnia o g. 17.00.