Z Papieżem Franciszkiem

Z Papieżem Franciszkiem

W duchu jedności z papieżem Franciszkiem wszystkich prosimy o odmówienie modlitwy „Ojcze nasz” w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego (25 marca) o godz.12 w intencji ustania pandemii.

W dniu 27 marca (piątek) papież Franciszek po nabożeństwie odprawionym o godz. 18 udzieli nadzwyczajnego błogosławieństwa „Urbi et Orbi”, z którym łączy się możliwość uzyskania odpustu zupełnego dla tych, którzy będą uczestniczyć przez środki społecznego przekazu i będą w stanie łaski uświęcającej.