Nowe przepisy władz państwowych

Od dzisiaj obowiązują nowe przepisy władz państwowych ustanawiające i regulujące rozmaite ograniczenia w czasie stanu epidemii.

W odniesieniu do życia Kościoła są one następujące:

  1. Podczas sprawowania kultu religijnego w kościele lub kaplicy może przebywać 1 uczestnik na 15 m kwadratowych powierzchni, nie licząc osób sprawujących kult; (w naszej Parafii w górnym kościele 10 osób a w dolnym kościele 8 osób)
  2. W pogrzebie na cmentarzu może brać udział maksymalnie 50 osób, nie licząc osób sprawujących kult religijny i osób zatrudnionych przez zakład pogrzebowy do danego pochówku
  3. W kościołach, kaplicach i na cmentarzach uczestników obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa. Nakaz ten nie dotyczy osób sprawujących kult.
  4. Obowiązuje zakaz organizowania wszelkich zgromadzeń w ramach działalności Kościoła, jak również wszelkiego rodzaju spotkań, zebrań i imprez.

Ponieważ nowe przepisy, w przeciwieństwie do poprzedniego rozporządzenia, nie ustanawiają żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o tereny przykościelne, można przyjąć przez analogię z przepisami o pogrzebach, że na zewnątrz świątyni może w nabożeństwie brać udział do 50 osób, pod warunkiem zachowania przepisowej odległości 2m osoby od osoby.