V Niedziela Wielkanocna – 10.05.2020

V Niedziela Wielkanocna – 10.05.2020

1.Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i złożoną ofiarę. W tygodniu proszę z Januszkowic nr 143, 122, 123, 139, 178. Nie kupujemy kwiatów lecz składamy ofiarę. Bóg zapłać za ofiary na potrzeby Parafii składane u mnie lub wpłacane na konto. Bóg zapłać Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich z Opacionki za przeplewienie grządek koło kościoła i proszę o przeplewienie grządek koło Plebanii.

2.W czwartek święto Św. Macieja Apostoła. W piątek nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. W sobotę święto Św. Andrzeja Boboli, KM, Patrona Polski.

3.Z dniem 15-tego maja upływa termin płatności drugiej raty podatku rolnego i od nieruchomości. Podatek z Opacionki będzie pobierany w czwartek od g. 9.00 – 12.00 i od g. 16.00 – 18.00 w Domu Ludowym. Będzie też można uregulować należność za odbiór odpadów komunalnych. P. Sołtys z Opacionki – tel. 692716372.

4. Do kościoła wchodzimy głównym wejściem dezynfekując ręce. W kościele może przebywać 10 osób i 2 na chórze. Jeżeli w kościele jest wystarczająca liczba osób to pozostałe osoby pozostają na schodach zachowując odległość. Pozostańmy w domu uczestnicząc we Mszy św. przez media. A w kościele niech uczestniczą osoby związane z intencją Mszalną.

5.Msze św. w tygodniu o g. 18.00. 

Konto Parafialne

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Zwiastowania N.M.P. Januszkowice 201, 39-230 Brzostek Nr konta: 61 8627 1011 2015 1500 1083 0001