XX Niedziela Zwykła – 16.08.2020

XX Niedziela Zwykła – 16.08.2020

1.Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i wystrój. W tygodniu proszę z Opacionki nr 31, 35, 32, 38, 33. Bóg zapłać tym wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie wieńców dożynkowych. Bóg zapłać Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich z Opacionki za przeplewienie grządek koło plebanii. O pozamiatanie alejek w parku, drogę do niegoi parking proszę w sobotę na g. 9.00 z Opacionki nr 46, 65, 66, 68, 67, 69, 74, 71, 78, 78A, 72, 70, 81, 82A, 83.

2.Bóg zapłać za składane dobrowolne datki do puszek na pomoc poszkodowanym po wybuchu w Bejrucie a Szkolnemu Kołu Caritas za zbiórkę.

3.W tygodniu przypada: jutro Wsp. Św. Jacka,K. W czwartek Wsp. Św. Bernarda, Op.D. W piątek Wsp. Św. Piusa X, P a po Mszy św. Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. W sobotę Wsp. Najświętszej Maryi Panny Królowej.

4.Do kościoła wchodzimy dezynfekując ręce. W kościele mogą przebywać bez limitu osoby w maseczkach. Poza kościołem można uczestniczyć bez maseczki z zachowaniem odległości – 2 metry.

5.W poniedziałek we wtorek i w środę Msze św. o g. 7.30 a w pozostałe dni tygodnia o g. 18.00.