XXIII Niedziela Zwykła – 05.09.2021

1. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i wystrój. W tygodniu

   proszę z Opacionki nr. 2, 86, 88 i z Januszkowic nr. 57, 3.

   Bóg zapłać za składane dobrowolne ofiary na pomoc

   poszkodowanym Afgańczykom a Szkolnemu Kołu

   Caritas za zbiórkę.

2.Od dziś po Mszach św. będziemy omawiać modlitwę jako

   duchowe przygotowanie do Beatyfikacji Czcigodnych Sług

   Bożych: Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz Matki

   Róży Czackiej, która odbędzie się w przyszłą niedzielę

   o g. 12.00 w Warszawie.

3.W środę święto Narodzenia NMP. Uroczysta Msza św.

   g. 18.00 z poświęceniem ziarna siewnego.

4.We wtorek po Mszy św. spotkanie Rodziców dzieci

   z klasy trzeciej.

5.P. Sołtys wsi Opacionka informuje, że w najbliższą sobotę,

   w godzinach od 8.00 do 10.00, w Domu Ludowym

   w Opacionce, będzie możliwość uregulowania należności

   za podatek gruntowy oraz odpady komunalne.

6.W kościele może być zajętych 75 % miejsc nie licząc

   zaszczepionych. W kościele na Mszy św. uczestniczymy

   w maseczkach a poza kościołem uczestniczymy

   bez maseczek z zachowaniem odległości 1,5 metra.

7.Msze św. w tygodniu o g. 18.00.